ELS TRIANGLES I MÉS!

Els Diables i Castellers ens hem introduït en el triangle, vivenciant aquesta figura geomètrica amb el propi cos. Hem descobert els tipus de triangle que hi ha depenent com són els seus costats.

Durant el treball a l’aula, hem fet ús del material manipulatiu per construir triangles i, per equips, els hem classificat segons el nostre criteri (color, mida, costats…). Finalment, hem vist que el criteri matemàtic que es mantindria permanentment és el nombre de costats. D’aquesta manera, hem descobert els 3 tipus de triangle: l’equilàter amb 3 costats iguals, l’isòscel que en té 2 d’iguals i 1 de diferent, i per acabar, l’escalè, que té 3 costats diferents.

Finalment, hem anat completant la nostra llibreta matemàtica amb les característiques de cadascun d’ells, entenent conceptes com ara vèrtex, angle, eixos de simetria, punt de gravetat, entre d’altres.

Ara ja podem caçar triangles al nostre voltat!

CREACIÓ DE TRIANGLES AMB EL COS!